Die gemeente van YHWH, Jerusalem verwelkom u.


Tuis
Bekendstelling

 Vir aflaai:

Audio
Radio programme
Video
Studie materiaal
Boeke
Bybel
Dienste

Mat 24 Project
Wêreldnuus
Feeste
Skool

Gebed
Informasie vanuit Israel


Aanhaling vanuit Efesiërs

Col 3:12 Put on therefore, as the elect of Elohim, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering; 13 Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Messiah forgave you, so also do ye. 14 And above all these things [put on] charity, which is the bond of perfectness.

Besoeker nr. 143956
Welkom by die webtuiste van die gemeente van YHWH, Jerusalem!

Shalom!  Nuwe besoeker? Klik hier.

Deut 16:16 Drie maal in die jaar moet al jou manne voor die aangesig van Yahweh jou Elohim verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die fees van die ongesuurde brode en op die fees van die weke en op die huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van Yahweh verskyn nie;
Alle informasie, videos, boeke ens. is gratis, maar indien u
vrywilliglik 'ndonasie wil skenk, stuur dit aan :


Congregation of YHWH, Po Box 832 Carteret NJ 07008

Of gebruik PayPal:

DONATE

Elke donasie help ons om die waarheid aan ander te versprei.
[Matt 10:8 Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. ]

NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   NUUS   INFORMASIE   INLIGTING   
  • Shalom vriende,
  • Nou beskikbaar vir aflaai:

Boodskappe
Klankbaan - Video - Radio

Inligting
Leerstelling - Sending werk - Doelwitstelling
Bybelstudies
Bybel - Boeke

Pelgrimstogte
Feeste - Skool
Nuus
Wêreldnuus - Nuus vanuit Israel

Help
Hoe nou gemaak? - Nuttige programme
Informasie
Gebed versoekeDONATE

Laaste verander: Aug 2023Rig tegniese navrae aan: E-Mail