Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
PaanoAng seksiyon ng pagdarasal dito ay isinasagawa upang alalahanin
ang mga pangangailangan ng mga kapatiran sa ating pang-araw-araw na pagdarasal.
Sa nakaraan nakikita po namin ang kamay ni ng ating Amang nasa langit na gumagawa
ng dakilang bagay. Sa pagkakaisa ng Kapunungan ng pagdarasal, ang mga dasal
ay kadalasan ay sinagot sa loob ng ilang araw lamang.

Pwede nyong ipaskil ang inyong hiling ng pagdarasal dito o gamitin ito
upang inyong makita ang pwede mong ipagdasal.
Ang seksiyon na ito ay maari lamang gamitin para ibahagi ang ating mga hinagpis at dakilain si Amang Yahweh
sa kanyang pamamagitna at pagsagot sa ating mga dasal. Ang seksiyon na ito ay hindi pwedeng gamitin
para sa anumang uri ng pampubliko o kaya'y pangpersonal na paghiling(solicitation)
aling man sa mga pangalan ng tao na humihingi ng pundo o magtaguyod ng isang organisayon.
Mangyari lamang pong huwag ilagay ang anumang pribadong impormasyon
sa iyong hiling ng pagdarasal ng tirahan para sa
pagkontak. Kung ang iyong ipnaskil na hiling ng pagdarasal
ay may solicitation sa anumang paraan ito'y agad-agad buburahin
ng tagapamahala ng websites na ito.
Maari po naming baguhin o tanggalin ang alinmang hiling ng pagdarasal na
pinaniwalaan naming indi angkop na impormasyon para
sa website na ito. Maraming salamat po sa inyong koperasyon.

Ipagpatuloy

huling pagbabago: May 2014, Para sa teknikal na katanungahingil sa website sumulat lamang po sa E-Mail