Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano
Updates mula sa Israel / Newsletter
Ito ang seksiyon ng Newsletter.

I-submit ang iyong pangalan & email address para makatanggap ng ang "Remants Walk"-Magazine, ang buwanang newsletter na may kasamang balita tungkol sa pangyayari sa mundo, ang kasalukuyang updates mula Israel, sermons, at impormasyon hinggil sa pitsa ng mga kapistahan,....

Ang iyong personal na data ay hindi ipinamimigay ng kahit kanino at ito ay ginagamit lamang upan ipdala ang newsletter.

Kung sa alinmang kadahilanan at ayaw nyo nang tumanggap ng newsletter, i-type lamang ang inyong email address at markahan ng 'sign out' bago pindutin ang 'Submit'.Pangalan   Isulat ang iyong pangalan,
Bansa   Probibinsiya at Bansa
Lungsod   Tirahang Lungsod :-)
Email Sign in
Sign out

huling pagbabago: May 2014, Para sa katungang teknikal tungkol sa websites, sumulat lamang po sa E-Mail