Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Tungkol sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio programs
Video
Kagamitan ng Pag-aaral
-Mga Leksyon-
-Pag-aaral ng Biblia-
-Remnants Walk(Kalakaran ng mga Nalabi)-
Mga Aklat
Biblia
Mga Kagamitan

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan & Iskol

Hiling ng mga Pagdarasal
Updates mula sa Israel
Paano


Makikita nyo dito ang lahat ng uri ng mga gamit ng pag-aaral. Pindutin lamang po ang mga tabs sa mga window sa ibaba para makita ang ibat-ibang mga categorya.
 

Mga Kagamitang Pag-aaral

   | Sort by name Ihanay sa pamamagitan ng pangalan  | Sort by date Ihanay sa pamamagitan ng petsa |

  Mga Aralin     Pag-aaral ng Biblia     Remnants Walk(Kalakaran ng Mga Nalabi)  
Titulo Sukat/MB

 
Ingles
    Download   Correspondence Course Lesson 10 - The Family Name of The Creator 0.85
    Download   Correspondence Course Lesson 11 - The Biblical Calendar 0.84
    Download   Correspondence Course Lesson 08 - Holy Days_Passover_Unleaven 0.84
    Download   Correspondence Course Lesson 16_The Kingdom Of YHWH 1.07
    Download   Correspondence Course Lesson 04 - The Sabbath Day 0.80
    Download   Correspondence Course Lesson 18_ The Marriage Covenant 0.91
    Download   Correspondence Course Lesson 24_Tithing 0.85
    Download   Correspondence Course Lesson 22_The Purpose of Man 0.98
    Download   Correspondence Course Lesson 26_ The Shemita Year 0.24
    Download   Correspondence Course Lesson 02 - What is True Repentance 0.83
    Download   Correspondence Course Lesson 06 - The Reward of The Saved 0.92
    Download   Correspondence Course Lesson 27_ The Wilderness 0.20
    Download   Correspondence Course Lesson 09 - Shavuot-Sukkot 0.80
    Download   Correspondence Course Lesson 03 - The Family of Yahweh 0.72
    Download   Correspondence Course Lesson 19_ Who is The Messiah of Israel 1.05
    Download   Correspondence Course Lesson 15_Who Is Babylon 0.80
    Download   Correspondence Course Lesson 17_ Is There An immortal Soul 0.82
    Download   Correspondence Course Lesson 21_ The Gift of Languages 0.89
    Download   Correspondence Course Lesson 05 - The Life of A True Believer 0.77
    Download   Correspondence Course Lesson 25_Jerusalem 0.84
    Download   Correspondence Course Lesson 12 - Changing of The Priesthood 0.88
    Download   Correspondence Course Lesson 01 - Joining The New Covenant 0.93
    Download   Correspondence Course Lesson 13_Enduring Till The End 0.86
    Download   Correspondence Course Lesson 20_What is The Holy Spirit 0.92
    Download   Correspondence Course Lesson 23_Clean and Unclean 0.90
    Download   Correspondence Course Lesson 14_Yahwehs Judicial Order 0.80
    Download   Correspondence Course Lesson 07 - Is There A Hell Fire 0.83

    Download Article :i-Download Artikulo     Uploaded within the last 7 days: Bagong Artikulo


Disclaimer(Pagkakaila)
Maaari nyo pong ipamahagi ang mga documentong napaloob dito. Siguraduhin lamang pong huwag baguhin ang alin man sa mga nilalaman ng mga ito! Sa pagdownload mo ng mga documentong ito, ikaw ay awtomatikong sumasang-ayon sa kasunduang ito.
huling pagbabago: Aug 2023, Para sa teknikal na katanungan hinggil sa website, maaring sumulat sa E-Mail