Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Tungkol sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio programs
Video
Kagamitan ng Pag-aaral
-Mga Leksyon-
-Pag-aaral ng Biblia-
-Remnants Walk(Kalakaran ng mga Nalabi)-
Mga Aklat
Biblia
Mga Kagamitan

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan & Iskol

Hiling ng mga Pagdarasal
Updates mula sa Israel
Paano


Makikita nyo dito ang lahat ng uri ng mga gamit ng pag-aaral. Pindutin lamang po ang mga tabs sa mga window sa ibaba para makita ang ibat-ibang mga categorya.
 

Mga Kagamitang Pag-aaral

   | Sort by name Ihanay sa pamamagitan ng pangalan  | Sort by date Ihanay sa pamamagitan ng petsa |

  Mga Aralin     Pag-aaral ng Biblia     Remnants Walk(Kalakaran ng Mga Nalabi)  
Titulo Sukat/MB


    Download Article :i-Download Artikulo     Uploaded within the last 7 days: Bagong Artikulo


Disclaimer(Pagkakaila)
Maaari nyo pong ipamahagi ang mga documentong napaloob dito. Siguraduhin lamang pong huwag baguhin ang alin man sa mga nilalaman ng mga ito! Sa pagdownload mo ng mga documentong ito, ikaw ay awtomatikong sumasang-ayon sa kasunduang ito.
huling pagbabago: May 2014, Para sa teknikal na katanungan hinggil sa website, maaring sumulat sa E-Mail