Die gemeente van YHWH, Jerusalem verwelkom u.


Tuis
Bekendstelling

 Vir aflaai:

Audio
Radio programme
Video
Studie materiaal
Boeke
Bybel
Dienste

Mat 24 Project
WÍreldnuus
Feeste
Skool

Gebed
Informasie vanuit Israel


Die
'RETURN TO THE LAND'
program

Ha′Yahad
Skool vir gevorderde Bybelstudie
by die See van Galilea, IsraelVir die geleentheid van 'n leeftyd! Skryf in as student om deel te neem aan die mees unieke, leersaamste program in Israel.

Neem deel aan 'n hoŽr onderwys Bybelse Seminaar in die skilderagtig mooi omgewing van Galilea wat jou lewe sal verander.En leer van die vyeboom hierdie gelykenis:... (Matt 24:32)

Die 'Return to the Land' program was saamgestel deur die HaYahad Bybel Seminaar in samewerking met Joodse organisasies in Israel sodat die nasies kan ervaar en verstaan wat presies betrokke was by die stigting van die moderne staat van Israel. Ons leef in die mees fantastiese tyd in die geskiedenis van die mensdom. Ons leef in die tyd waar Israel 'n nasie geword het na 2520 jaar van diaspora en gegroei het in die wonderlike land wat hulle vandag is. Die stryd om hul vaderland te herwin het nie maklik gekom nie. Dit het harde werk, toewyding en seŽn van die Hemelse Elohim geverg om dit 'n werklikheid te maak. Die program fokus daarop om verteenwoordigers van die nasies die stryd, swaarkry en deursettingsvermoŽ te laat verstaan wat ons broerstam Juda moes deurmaak om te kom waar hulle vandag is. Seminaar lesings word afgewissel met verskeie sprekers wat hul lewens ervarings met die groep deel, soos holocaust oorlewendes, verteenwoordigers van die eerste Kibbutzim wat gestig was toe die eerste groep Jode na die Land teruggekeer het, asook jong Israeli's wat leer hoe om hul plek in die moderne samelewing vol te staan. Verder sal die groep ook toegespreek word deur senior militÍre amptenare en jong Israeliese soldate in die poging om die groep te laat verstaan waardeur hulle op 'n daaglikse basis gaan as gevolg van hul vyande wat hulle wil vernietig. Studente is in die bevoorregte posisie om na argeologiese terreine asook militÍre instellings te gaan. Besoek word afgelÍ by die Yad Vashem Holocaust museum wat studente ten volle help verstaan waardeur die Joodse volk moes gaan en watter opofferinge hulle moes maak om vandag as nasie erken te word.


WORD 'N AMBASSADEUR VIR ISRAEL

2 Kor 5:20 Ons tree dan op as gesante om Yahshua se wil,...

Op 20:6 ...maar hulle sal priesters van Elohim en van Yahshua wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Volgens die Skrif is dit duidelik dat ware gelowiges konings en priesters in die Koninkryk van die Allerhoogste Elohim sal wees en dat ons nou ambassadeurs vir Yahweh se vinnig komende Koninkryk is. Die doel van die studente opleiding is om jouself voor te berei vir die belangrike taak. Ambassadeurs word nie net uitgestuur nie, maar opgelei om die posisie te beklee na die land waarheen hulle gestuur word.
Daar word werklik gefokus op die opleiding van studente, jonk en oud, om leierskap posisies in te neem asook wat die optrede behoort te wees van 'n ware ambassadeur. Die program is vir jou as jy 'n skoolverlater is en jou lewe wil toewy aan Elohim as dienaar, en of jy dalk ouer is en die volgende stap in jou roeping wil aanvaar om 'n meer volledige rol te vervul in die versorging van ons Hemelse Vader se kinders.
Kinders in koninklike families word van kindsbeen opgelei as troon opvolgers. Menigte van ons spandeer of het al 'n aantal jare aan wÍreldse leerinstellings, sekulÍre vaardighede aangeleer wat heel waarskynlik nie in die Koninkryk gebruik sal word nie. Dink jy nie dat 'n paar maande van jou lewe die moeite werd sal wees om vaardighede aan te leer wat jy saam met jou sal neem en gebruik in ons Hemelse Vader se Koninkryk?


SKOOL KAMPUS

GeleŽ op die oewers van die See van Galilea is die kampus vir die "Return to the land" program. Die kampus word omring deur blomme en vrugte bome in 'n pragtige park. Die kamers word toegerus met lugversorging en 'n TV. Dubbel kamers is beskikbaar vir getroude pare asook groter kamers vir studente met volwasse kinders. 'n Studente sentrum word gebruik word vir klasse en lesings.


Klem word gelÍ op die gemeenskaplike aspek van die program aangesien die program oor 'n paar maande strek. Om saam met ander in 'n gemeenskaplike omgewing te leef is iets wat die Israeliete van ouds goed geken het, maar in die moderne tyd waarin ons leef is dit meestal vreemd vir westerlinge.
Die onderrig fokus om mans vir leierskap posisies in hul gemeenskap op te lei, gegrond op respek vir ander en hoe om hulself in hul roeping te dissiplineer. Die onderrig vir vroue word gebasseer op die beskeie en heilige voorbeeld van Sarah van ouds. Slegs diť wat nederig van gees is sal baatvind by die opleiding van die program.
Sedert die begin van die program het ons besef hoe belangrik dit is om mense te help verstaan wat die kulturele aspek is om in 'n gemeenskaplike omgewings verband met ander saam te woon, soos dit in antieke Israel sou wees. Dit sal 'n aanpassing wees vir baie wat uit die weste kom, maar dit is ook 'n wonderlike ervaring wat mense in staat stel om ander broeders en susters van regoor die wÍreld te ontmoet en werklik te leer ken. Die HaYahad / 'Return to the Land' program bied jou die wonderlike geleentheid om langer as gewoonlik in Israel aan te bly. 'n Verlengde, vrywilliger program word ook aangebied vir diegene wat langer in Israel wil aanbly.
Weens die aard van die program is die minimum aansoek ouderdom 18 jaar. Aansoeke vir studente met kinders sal oorweeg word aangesien kinders ook op die kampus woonagtig sal wees, maar nie ingeskrewe studente sal wees nie.


STIGTER EN PRESIDENT

Don Esposito is sedert 1996 die hoof ouderling vir die Gemeente van Yahweh, Jerusalem. Don en sy vrou, Petra, het sedert 1998 pelgrims reisegers na Israel begelei.
Sedert die begin was pelgrims reisigers vanuit die Skrif geleer oor die Land verbond met Israel en dat Israel die beloofde land aan die nasie van Israel was sedert die vroegste tye.

Sedert 2001 word die drie pelgrims feeste van Pasga, Shavuot, en Sukkot in Jerusalem aangebied, volgens Deut 16:16. Almal word aangemoedig om na Jerusalem te kom en hul land van herkoms te besigtig as 'n voorskou van die duisendjarige Koninkryk van Israel en die seŽn oor die nasies (Sagaria 14) wat hulle ondersteun. Soms is daar mense van ongeveer 25 nasies teenwoordig by die Feeste.
Die oorblywende tyd van die jaar doen Don en sy vrou humanitÍre uitreikwerk na suster gemeentes. Besoek was reeds afgelÍ en hulp verleen aan Kenia, Uganda, die Filippyne, Soedan, EthiopiŽ en vele ander plekke. Fondse is alreeds ingesamel ten bate van haweloses om sopkombuise en 'n heenkome vir volgelinge te bou.
In 2004, is die HaYahad program begin op die Kibboets Ginnosar. Die program word geadministreer as 'n nie-kerklike instelling om mense van alle agtergronde bekend te stel aan hul Hebreeuse herkoms en die antieke Israelitiese kultuur. Die program word aangebied in samewerking met gelisensieerde argeoloŽ van die 'Israeli antiquities' departement. Tydens velduitstappies word argeologiese terreine besoek wat die akkuraatheid en waarheid van die Tanach bewys deur middel van ontdekte artifakte. Verder word die belangrikheid van die Hebreeuse taal beklemtoon om die Tanach ten volle te verstaan sodat vals leerstellings en vervangings teologie geindentifiseer kan word.
Gedurende Don en Petra se wÍreldreise was hy geseŽnd om gehore, selfs hoogwaardigheidsbekleŽrs toe te spreek. Sy fokus is altyd om die boodskap oor te dra dat nasies geseŽn word wat met Israel saamwerk asook die belangrikheid van die Israeliete van die begin tye tot nou.


UITSTAPPIES


Maandeliks word een of twee uitstappies na die volgende plekke gereŽl:
 • 'n Israeliese nedersetting. Studente word toegespreek deur mense wat daar woon oor wat hulle opgeoffer het en hoe die nedersetting ontwikkel was.
 • Besoek aan 'n landbou Kibbutzim verskaf meer inligting oor die organiese groei van vars produkte en wat betrokke was met die begin van die Kibboets beweging in Israel.
 • Yad Vashem, die Holocaust Museum. Studente sal insae kry in die opofferinge wat die Joodse volk moes maak ten einde die stigting en bewoning van die moderne staat van Israel.
 • Besoek aan 'n militÍre instelling. Studente sal hoor hoe dit vir jong Israeli's is om by die weermag aan te sluit om hul vaderland te beskerm.
 • 'n Besoek aan die Knesset se wetgewende tak verskaf inligting oor die vorming van moderne Israel.
 • Besoeke aan die woestyn en argeologiese terreine om die toepaslikheid en verband van antieke Israel te verstaan en die vorming van die moderne nasie.
 • By die Bybelse park, Neot Kedumin, leer studente hoekom verskeie plante en vrugte van die Bybel van toepassing is op ons lewens. • BYBELSE ARGEOLOGIE


  Argeologie is 'n relatief nuwe wetenskap wat oor 'n tydperk van 130 jaar ontwikkel is. Deur middel van argeologie word baie Bybelse plekke en stories bekragtig en die integriteit van die Bybel word daardeur gehandhaaf.
  Bybelse argeologie is die hoeksteen om aan enige skeptikus die waarheid van die Skrif te bewys. Van die top argeoloŽ in Israel, soos Yossi Stepansky en Danny Herman is dosente by die HaYahad skool.


  Die HaYahad program het 'n drie-fase argeologiese program. Fase een begin in die klaskamer om te leer van Bybelse argeologie. Fase twee is die besoek aan argeologiese terreine om te sien hoe Israeliete van ouds geleef het en fase drie is die moontlike deelname aan argeologiese aktiwiteite. Studente sal geseŽnd wees om die 'Israeli Antiquity' Departement se hoofkwartier in Jerusalem te besoek.


  ULPAN  Hebreeus is die oorspronklike taal van die Bybel en ook die taal waarin die Tanach geskryf was. Nehemia het die volk geskel en gestraf omdat hulle kinders nie Hebreeus kon praat nie. Neh 13:24 En van hulle kinders het die helfte Asdodies gepraat, of die taal van watter volk ook al; maar hulle kon geen Joods praat nie. Neh 13:25 Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan en die hare uitgepluk en hulle by Elohim besweer:... In die laaste dae sal die Hebreeuse taal herstel word. Sef 3:9 Want dan sal Ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die Naam van Yahweh sal aanroep en Hom met ‘n eenparige skouer sal dien. Vir hierdie doel is Hebreeuse taallesse deel van die kursus om studente in staat te stel om meer te leer van Bybelse Hebreeus en ook om die Tanach in Hebreeus te kan lees.

  Vir meer inligting in verband met onkoste en inskrywing, adresseer korrespondensie aan:

  The Return to The land Program
  Po Box 832 Carteret NJ 07008

  of inligting kan hieronder afgelaai word.


  '; echo '
  '.$name[0].""; echo '
  '; } } ?>

  Laaste verander: Aug 2023Rig tegniese navrae aan: E-Mail