Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano
Pindutin lamang po ang mga window na ng mga pangaral at ang pahina ng pagdownload ay lalabas. Para
sa panuto ng pagbukas at pag kopya sa cd sa dinownload na mga sermon o pangaral, mangyari lamang pong tingnan ang 'Paano' na pahina.

Audio Downloads
 
Sort by name Sort by name  | Sort by date Sort by date of upload |
Title Size/MB

    Stream 1-File Download Multiple-File Download   1   no info available 0.00
 
Ingles
    no stream available no single-file download availableno Multiple-File Download available   The Transformation Of The Bride In The Wilderness   no info available 0.00

  Sermon in many files -> Tracks for Burning on CD: Maramihang-File Download   Sermon in one file -> Listen the Sermon at your Computer: Isahang-File Download   Streaming: listen to it right from the internet: Makinig sa Sermon   short info to the sermon: Impormasyon   Uploaded within the last 7 days: Bago


Disclaimer(Pagkakaila)
Maaari nyo pong ipamahagi ang mga documentong napaloob dito. Siguraduhin lamang pong huwag baguhin ang alin man sa mga nilalaman ng mga ito! Sa pagdownload mo ng mga documentong ito, ikaw ay awtomatikong sumasang-ayon sa kasunduang ito.


 
Kung may Sermon na gusto mong mapakinggan,
mangyari lamang pong isulat ang mga titulo ang mga ito at susubukan po naming gawing digital ang mga ito.
titulo:  
huling pagbabago: Aug 2023, Para sa teknikal na problema o katanungan tungkol sa websites sumulat lamang sa E-Mail