Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano


Hebraic Roots Bible

  i-Download!   show correction Log

Narito sa kaunaunahang pagkakataon ang isang literal na pagsalin ng kasulatan gamit ang sagradong pangalan ni Yahweh at Yahshua, ibinalik at napreserba. Gayun din, ang Bagong Tipan ay binabase sa orihinal na Texto ng Aramaic Peshitta, ang linguahe na karaniwang ginamit ng ating Tagapagligtas sa kanyang pagsalita.

Mangyari lamang pong sumulat para sa hard copy o i-download nang libre.

Suggested Donation: $30 a copy including shipping

Congregation of Yahweh, 13300-56 S. Cleveland Ave #111, Fort Myers, FL, 33907Disclaimer(Pagkakaila)
Maaari nyo pong ipamahagi ang Bibliyang ito. Siguraduhin lamang pong huwag baguhin ang alin man sa mga nilalaman nito! Sa pagdownload mo ng Bibliyang ito, ikaw ay awtomatikong sumasang-ayon sa kasunduang ito.
huling pagbabago: Aug 2023, Para sa technical questions tungkol sa website sumulat lamang sa E-Mail