Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
PaanoAng seksiyon ng pagdarasal dito ay isinasagawa upang alalahanin ang mga pangangailangan ng mga kapatiran sa ating pang-araw-araw na pagdarasal. Pwede nyong ipaskil ang inyong hiling ng pagdarasal dito o gamitin ito upang inyong makita ang pwede mong ipagdasal.

Pakitandaan po:

Ang seksiyon na ito ay maari lamang gamitin para ibahagi ang ating mga hinagpis at dakilain si Amang Yahweh sa kanyang pamamagitna at pagsagot sa ating mga dasal. Ang seksiyon na ito ay hindi pwedeng gamitin para sa anumang uri ng pampubliko o kaya'y pangpersonal na paghiling(solicitation) aling man sa mga pangalan ng tao na humihingi ng pundo o magtaguyod ng isang organisayon.

Mangyari lamang pong huwag ilagay ang anumang pribadong impormasyon sa iyong hiling ng pagdarasal ng tirahan para sa pagkontak. Kung ang iyong ipnaskil na hiling ng pagdarasal ay may solicitation sa anumang paraan ito'y agad-agad buburahin ng tagapamahala ng websites na ito. Maari po naming baguhin o tanggalin ang alinmang hiling ng pagdarasal na pinaniwalaan naming indi angkop na impormasyon para sa website na ito. Maraming salamat po sa inyong koperasyon.

Ipagpatuloy

huling pagbabago: Aug 2023, Para sa teknikal na katanungan hinggil sa websites na ito maaring pong sumulat sa E-Mail