Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
PaanoSi Pedro (KePhA) ay talagang ibinilanggo, pero sa pamamagitan ng taimtim na
pagdarasal na ginawa ng kapunungan ng Elohim para sa kanya..

"At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ni Yahweh, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan: at tinapik si Pedro sa tagiliran, at siya'y ginising, na sinasabi, Magbangon kang madali. At nangalaglag ang kaniyang mga tanikala sa kaniyang mga kamay." Mga Gawa 12:7

Prayer Request

  write an update:I-update ang inyong kahilingan   view request:tingnan ang inyong kahilingan   close Request:Isarado ang inyong kahilingan   if text contains bad content alert the admin here:Markahan ang masamang nilalaman   Uploaded within the last 7 days: Bagos
Ipahinuhod(Submit) ang inyon Hiling ng pagdarasal
 
Ang inyong email address ay gagamitin bilang "codeword" at magagamit ninnyo para maupdate ang inyong kahilingan sa hinaharap.  
It would be great if you would write an update for the prayerrequest later. That way the ones praying won't continue to pray for things already answered by our heavenly father
huling pagbabago: May 2014, Para sa teknikal na katanungan hinggil sa websites na ito maaring pong sumulat sa E-Mail