Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano

MISSION STATEMENT DOCTRINES MINISTRIES CONTACT US

Ang aming tahanang pagtitipon ay dito sa Israel kung saan iginugol namin ang kalahating taon sa pag host ng Pesach (Passover), Shavout (Pentecost) at Sukkot (Tabernacles). Meron kaming mga kapatirang kapunungan ni YHWH sa Estadus Unidos at meron din sa Asia, Africa, Europe at iba pang mga lugar at pulo sa buong mundo. Kung ikaw ay gustong bibisita tuwing Sabbath na Pagtitipon o kaya gustong makipagkita sa aming lokal na representante sa inyong lugar, mangyari lamang pong sumulat sa aming tirahan sa New Jersey at ilagay ang tamang lokasyon ng inyong lugar at ang aming representante ay makipag-ugnayan sa inyo sa lalong madaling panahon.


last change: May 2014, For technical questions concerning the website write to E-Mail contact@coYHWH.com