Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano

Paano
Unpacking the Zip-files Burning Audio-files on CD Download vs. Streaming

in progress :-)

Kung may katanungan kayong teknikal, sumulat lamnag po sa


last change: May 2014, For technical questions concerning the website write to E-Mail