Maligayang Pagdating sa database ng mga pangaral ng 'congregation of YHWH, Jerusalem' ! Language:


Tahanan
Hinggil sa amin...

 Mga Downloads:

Audio
Radio prog.
Video
Pag-aaral Ng Biblia
Mga Aklat
Biblia
Mga Programa

Mat 24 Project
Pandaigdigang Balita
Mga Kapistahan
Iskol

Mga Hiling ng Pagdarasal
Updates Mula sa Israel
Paano

Matthew 24:14 Project
And this good news of the Kingdom shall be published in all the earth for a testimony to all the nations, and then the end will come.
(Mat 24:14)

Matthew 24:14 Project
Project - Preaching the Good News - The twofold comission --> Materials


Bookmarks
last change: May 2014, bei technischen Problemen schreib an E-Mail